Referat fra møde i Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget

Referat fra møde i Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget 4. juni 2019

Læs hele referatet her

PUNKT TITEL
60
61
62
 • PDFBilag 1: Driftsansøgning t. Socialudvalget.docx
 • PDFBilag 2: Retningslinjer for tildeling af § 18-midler.pdf
63
64
65
66
67
 • PDFBilag 1: Referat Sundhedskoordinationsudvalgsmøde 30.04.19
 • PDFBilag 2: RegionMidtjylland_sundhedsaftale den 03052019
68
69
 • PDFBilag 1: CTN Revisionsberetning 2018 underskrevet.pdf
 • PDFBilag 2: Årsregnskab 2018 CTN underskrevet.pdf
70
 • PDFBilag 1: ny pavillon Bøgelund.pdf
71
 • PDFBilag 1: Visiterede timer 2019
 • PDFBilag 2: Tilrettet – budget og forbrug hele sundhed og omsorg
72
 • PDFBilag 1: Organisering Sundhed og Omsorg
 • PDFBilag 2: STU Benchmarkanalyse
 • PDFBilag 3: STU Best Practice
73

Be the first to comment

Leave a Reply