Estandarter lever deres eget liv

Regimentschef ved Gardehusarregimentet, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen Slots- og Palæforvalter, major Michael C. de Voss Regimentschef ved Jydske Dragonregiment, oberst Anders Poulsen
Fernisering i Fanegemakket på Christiansborg Slot fredag d. 10. maj 2019

De fleste er veteraner med flere missioner på både Christiansborg og Amalienborg bag sig. De har en gemütlich og respektfuld tone mellem hinanden, og virker bevidste om det historiske aspekt i opgaven foran dem. Sammen skal de indvie ny opsætning af paukere og estandarter ved indgangen til Hendes Majestæt Dronningens audiensgemak på Christiansborg Slot.

De tidligere, over 150 år gamle pauker og estandarter stammer fra Livgarden til Hest (Hestgarden) og Slotsforvalter, major Michael C. de Voss havde udtrykt bekymring overfor Dronningen over deres tilstand. Hvis ikke de skulle gå helt til, måtte de retur til Nationalmuseet. Dronningen var ikke udelt begejstret for, at de skulle væk derfra, deres historie gik tilbage til Christian den IX, men der blev givet grønt lys til at finde en erstatning. Indledningsvis var det pauker og en enkelt estandart fra Gardehusarregimentet der var udset til at erstatte de gamle, men der manglede symmetri ”og det kan militærfolk godt lide” fortæller slotsforvalteren med glimt i øjet. For at bevare en tilknytning til det beredne, blev det derfor besluttet, at det var den tidligere estandart fra Jydske Dragonregiment der skulle bibringe denne symmetri. Slotsforvalteren fortsætter ”… og så er man jo ikke i tvivl om hvem man skal i audiens hos” og hentyder til de imposante monogrammer med Dronningens ”M” på både estandarter og pauker. Estandarterne lever deres eget liv, og de er som de er, men regentens monogram på paukedækkenerne kunne man eventuelt skifte ved et tronskifte. ”Det vil jeg gerne have lov at bestemme” meddelte Dronningen. Og således bliver det.

Så dette er begyndelsen på en ny epoke og tradition her i Fanegemakket. En tradition, hvor alle tre kongelige regimenter er repræsenteret i København. Tak for jeres imødekommenhed.”

Til stede var:

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab
Chefen, oberst, kammerherre Lasse Harkjær
Major Thomas S. Lassen
Major Johnnie Korsholm

Jydske Dragonregiment
Chefen, oberst Anders Poulsen
Regimentsbefalingsmand, chefsergent Bo Hougaard

Den Kongelige Livgarde
Chefen, oberst, kammerherre Mads Rahbek
Leder af Livgardens Historiske Samling, specialkonsulent Eric Lerdrup Bourgois

Gardehusarregimentet
Chefen, oberst Jens Ole Rossen-Jørgensen
Ceremoniofficer, major Klaus Hauder
Major Stig Carlsen

Slotsforvaltningen
Slots- og Palæforvalter, major Michael C. de Voss
Statsinventarinspektør Merete Femø

Hoffet
Ceremonimester, kammerherre Kim Kristensen

Samt Christian Døllner fra firma Konta & Rati, der har lavet opsatserne til paukerne.

2
Den tidligere Dragonestandart

Be the first to comment

Leave a Reply