Dagsorden til møde i Teknik-, miljø- og klimaudvalget

Dagsorden til møde i Teknik-, miljø- og klimaudvalg 15. august 2019

Læs hele dagsordenen her

PUNKT TITEL
86
 • PDFBilag 1: Bilag 1, TMK Budgetopfølgning pr. 31.5.2019
87
88
89
 • PDFBilag 1: Ønsker til cykelsti langs eller krydsning af statsvej 2019 uden behov
 • PDFBilag 2: prioriteringer 2019
90
 • PDFBilag 1: Ny strategiplan for Midttrafik 2021-2024.pdf
91
 • PDFBilag 1: parkeringsplads Parkskolen
92
 • PDFBilag 1: opgørelse over påtaler
93
 • PDFBilag 1: kortskitse
94
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Oprindelige placeringsmuligheder
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Indkaldelse af bemærkninger
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – Indkomne bemærkninger
95
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Situationsplan
 • PDFBilag 2: Bilag 2
96
 • PDFBilag 1: Bilag 1 Placering af FDF hytte Voldgade
 • PDFBilag 2: Bilag 2 Ansøgning om FDF hytte
97
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Projektering
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Ansøgning
98
99
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Undersøgelse af fire sommerhusområder
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Temakort – dybde til grundvand
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – Toftum Bjerge – boligtæthed
 • PDFBilag 4: Bilag 4 – Natura 2000-område
100
 • PDFBilag 1: Bilag 1 Projektforslag B&O
101
102
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Udkast til regulativ for husholdningsaffald 2019
 • PDFBilag 2: Bilag 2 – Udkast til regulativ for erhvervsaffald 2019
 • PDFBilag 3: Bilag 3 – Gældende regulativ for husholdningsaffald 2011
 • PDFBilag 4: Bilag 4 – Gældende regulativ for erhvervsaffald 2013
103
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Prioriteringsliste (2. kvartal)
104
105
106
 • PDFBilag 1: Bilag 1 – Opgørelse af sagsbehandlingstider 2. kvartal 2019
107
 • PDFBilag 1: SCREENING AF KULTURMILJØER
108
109

Be the first to comment

Leave a Reply