Dagsorden til møde i Struer Byråd

Udvalg: Byrådet
Mødedato: Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 17.00
Mødested: Byrådssalen

Læs hele dagsordenen her

PUNKT TITEL
28
Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 341 – vindmøller ved Lyngs og tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 (TMK – ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Bilag 1 – Kommuneplantillæg nr 12 2
PDFBilag 2: Bilag 2 – Lokalplan 341
PDFBilag 3: Bilag 3 – VVM Lyngs
PDFBilag 4: Bilag 4 – Høringssvar fra Møllegade 27
PDFBilag 5: Bilag 5 – Artikel om støj fra vindmøller
PDFBilag 6: Bilag 6 – Høringssvar fra DN Struer
PDFBilag 7: Bilag 7 – Høringssvar Skema
PDFBilag 8: Bilag 8 – Helbredsundersøgelse artikel 3
PDFBilag 9: Bilag 9 – Helbredsundersøgelse artikel 4
PDFBilag 10: Bilag 10 – Notat Sundhedsstyrelsen artikel 3
PDFBilag 11: Bilag 11 – Notat Sundhedsstyrelsen artikel 4
PDFBilag 12: Bilag 12 – Svar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. helbredsundersøgelse
PDFBilag 13: Bilag 13 – Bek om støj fra vindmøller februar 2019
PDFBilag 14: Bilag 14 – Udkast VVM-tilladelse
PDFBilag 15: Bilag 15 – Sammenfattende redegørelse
PDFBilag 16: Notat Sundhedsstyrelsen – Artikel 5
PDFBilag 17: Notat Sundhedsstyrelsen – Artikel 6
PDFBilag 18: Kommunens eventuelle erstatningsansvar på baggrund af EU-dom
PDFBilag 19: Opfølgning på tidligere notat om byrådsmedlemmers erstatningsansvar
PDFBilag 20: Sammenfattende redegørelse miljøvurdering af bek. om støj fra vindmøller
29
Valg af navn til nyt plejecenter Gimsinghovedvej (SSA-BY)
PDFBilag 1: Liste over navneforslag til plejecenter efter kategori
30
Genbevilling i 2019 af uforbrugte 2018 bevillinger (ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Bilag 1 – Genbevilling fra 2018 til 2019
PDFBilag 2: Bilag 2 – Regnskab 2018, udgifter med overførsel
PDFBilag 3: Notat om dispensation fra genbevillingregler
31
Låneramme for 2018 (ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Opgørelse af låneramme 2018
PDFBilag 2: Lånetilbud KommuneKredit
PDFBilag 3: Låneanbefaling Lundgreen’s Capital
PDFBilag 4: Slides om lån fra budgettemadag 22.02.19
32
Finansiel strategi (ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Finansiel strategi – endelig version
33
Foldgårdsparkens børnehave – Opsigelse af lejemål og omdannelse til almene boliger (ØKEB – BY)
34
NordVestBo – Godkendelse af Skema A vedr. helhedsplan for renovering af Baunevænget (ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Præsentation af projektet
PDFBilag 2: Skema A – Baunevænget
PDFBilag 3: Eksempler på huslejeniveauer efter renoveringen
35
Ansøgning om støtte til udviklingsplan for Venø og Venø Havn (TMK – ØKEB – BY)
PDFBilag 1: Bilag 1 – Udviklingsplan Venø Havn 2025.pdf
PDFBilag 2: Bilag 2 – Visionsprojekt.pdf
PDFBilag 3: Bilag 3 – Ansøgning til teknikudvalg.pdf
PDFBilag 4: Bilag 4 – Venø fortsat i udvikling.pdf
36
Orientering (BY)
37
Orientering
38
Oddesund Havn
39
Anlægssag
40
Underskriftsside (BY)

Be the first to comment

Leave a Reply