Dagsorden til møde i Byrådet

Dagsorden til møde i Byrådet 25. juni 2019

Læs hele dagsordenen her

PUNKT TITEL
71
72
 • PDFBilag 1: Udlodning af provenue
73
 • PDFBilag 1: Regnskab 2018 Struer Museum
 • PDFBilag 2: Rengskabsprotokol 2018
74
 • PDFBilag 1: CTN Årsregnskab 2018
 • PDFBilag 2: CTN Revisionsberetning 2018
75
 • PDFBilag 1: Tegning – placering
 • PDFBilag 2: Model – pavillon
 • PDFBilag 3: Beplantning Bøgelund – skitsetegning
76
 • PDFBilag 1: Skitsetegning – Foldgårdsparkens Børnehave
77
 • PDFBilag 1: Skitseforslag boliger Hjerm
78
 • PDFBilag 1: Region Midtjylland sundhedsaftale
 • PDFBilag 2: Sundhedskoordinationsudvalget referat 190430
79
 • PDFBilag 1: Kystsikring – Bøhlørevej 5
 • PDFBilag 2: Bøhlørevej – kystsikring
80
 • PDFBilag 1: Serup Strand, Thyholm
 • PDFBilag 2: Kystsikring – Serupstrand
81
 • PDFBilag 1: Sommerstedvej, Lyngs
 • PDFBilag 2: Kystsikring – Sommerstedvej
82
 • PDFBilag 1: Sortevej 3, Thyholm
 • PDFBilag 2: Kystsikring – Sortevej 3
83
 • PDFBilag 1: Oversigtskort Golfklubben
84
85
86
 • PDFBilag 1: Lokalplanforslag 001 delvis aflysning af lokalplan 305 jegindø havn
 • PDFBilag 2: Kommuneplantillæg nr. 16 Delvis aflysning af ramme 9 F 1
 • PDFBilag 3: Indsigelse fra borger
87
 • PDFBilag 1: Forslag mødekalender 2020
88
89
90
91

Be the first to comment

Leave a Reply