ARBEJDET MED UDVIKLINGSPLANEN FOR STRUER HAVN SKUDT I GANG

Struer Kommune afholdte onsdag opstartsmøde med tre rådgiverteams, som har fået til opgave at sammensætte et tværfagligt team, der skal udarbejde udviklingsplanen for Struer Havn.

Mødet var startskuddet til igangsætning af udviklingsplanen og valg af rådgiverteam. På mødet fik de tre rådgiverteams et fælles opdrag for, hvordan Struer Kommune ser udviklingen for Struer Havn og hvilket forhold der er i fokus i processen. De tre teams skal aflevere deres oplæg for udviklingsplanen d. 22. august. Hvorefter styregruppen vælger det endelige rådgiverteam derefter. Vi forventer, at udviklingsplanen er færdig i starten af 2020.

De tre teams er: CFBO, Schulze + Grassov ApS og Everyday Studio

Be the first to comment

Leave a Reply