Årets måling af arbejdsmiljøet

Politiet og anklagemyndigheden offentliggør årets måling af arbejdsmiljøet

12.025 ledere og medarbejdere – 85 procent – har bidraget til politiets og anklagemyndighedens psykiske APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering 2017. Nu følger det allervigtigste – nemlig de opfølgende dialoger, hvor alle niveauer i organisationen kan drøfte, hvilke temaer indenfor arbejdsmiljø, trivsel og ledelse, der skal stå øverst på dagsordenen den kommende tid.

Politiet og anklagemyndigheden har netop gennemført en psykisk APV, trivselsmåling og ledelsesevaluering i én og samme måling. Den meget aktive deltagelse i målingen yder et rigtig godt bidrag til den videre dialog og vidner samtidig om, at arbejdsmiljøet i politiet og anklagemyndigheden er noget, som medarbejdere og ledere har et stort engagement i.

Generelt scores højt på noget så værdifuldt som engagement, det meningsfulde i arbejdet, kollegial hjælpsomhed og godt samarbejde i de nære relationer.

Omvendt så vises det pres, som politiet og anklagemyndigheden gennem længere tid har befundet sig i, ved en lavere score på forhold som balance mellem arbejdsliv og privatliv samt mellem arbejdstid og arbejdsmængde.

I undersøgelsen berøres også hændelser, som fører til særlige psykiske belastninger. Her svarer størstedelen, at de oplever det enten få gange eller slet ikke. I de situationer, hvor der har været behov for særlige støttetiltag, er tilbagemeldingen fra 82 procent af respondenterne, at det nødvendige blev iværksat.

Evalueringen af relationen til nærmeste leder fremstår generelt positiv og på niveau med de øvrige spørgsmål i den samlede måling.

Resultatet af den samlede måling er baseret på gennemsnitstal, som rummer mange variationer, forskellige oplevelser, holdninger og idéer til trivsel og ledelse. For at kunne tage hånd om lokale problemstillinger, som ikke kan læses i tallene, er de opfølgende dialoger på alle niveauer i politiet og anklagemyndigheden det, der for alvor kan give målingen virkelig værdi.

Be the first to comment

Leave a Reply